זמן תגובה זמן תגובה
סדנת זמן תגובה
  • זמן תגובה ממוצע של אדם בריא הינו כ3/4 שנייה
  • מה המשמעות?
  • האם זה מספיק?
  • האם הוא קבוע?
  • מה משפיע עליו?

בסדנה זו נבין לעומק את המושג זמן תגובה, הגורמים המשפיעים עליו,
  • משמעויות, סכנות ונגזרות מהשלכותיו לכלל משתמשי הדרך
  • הסדנה מתאימה לכיתות ג' - ו'
  • אפשרות לסדנת מקרן או מציאות מדומה
  • כל ילד מתנסה אישית

*הפעילות בשיתוף חכם בדרכים הדמיות